RELACJE PAŃSTWO-KOŚCIÓŁ w czasach PRL-u (1944-1989)- wykład dra GRZEGORZA GOŁĘBIEWSKIEGO

dr Grzegorz Gołębiewski z Płocka

W dniu 11 września br. , w przededniu beatyfikacji Prymasa Tysiąclecia, w Pałacyku Briggsów w Markach odbyła się prelekcja pt. „Relacje Państwo-Kościół w czasach PRL-u” połączona z wyświetlaniem archiwalnych fotografii związanych z życiem i działalnością Błogosławionego Stefana kard. Wyszyńskiego. Spotkanie prowadził znany i ceniony biograf kardynała dr. Grzegorz Gołębiewski z Płocka.  

Spotkanie zorganizował Uniwersytet Trzeciego Wieku w Markach przy współudziale Stowarzyszenia Marki-Pustelnik-Struga. W wydarzeniu udział wzięło ok. 40 mieszkańców Marek w tym burmistrz miasta Marki Pan Jacek Orych.

(od prawej) dr Grzegorz Gołębiewski, Bogusława Sieroszewska, Burmistrz Miasta Marki Jacek Orych, Ewelina Kryszkiewicz, prezes Uniwersytetu Trzeciego Wieku oraz Zbigniew Paciorek – prezes Stowarzyszenia Marki-Pustelnik-Struga

Prelegent dr Grzegorz Gołębiewski w swoim wystąpieniu skoncentrował się na roli Prymasa Wyszyńskiego, który prowadził Kościół katolicki w Polsce w szczególnie trudnych latach pięćdziesiątych i sześćdziesiątych XX w.  naznaczonych zaciętą walką komunistów z wiarą katolicką. Prelegent zwrócił uwagę na odmienne nastroje panujące w Rosji i Polsce po śmierci Stalina – w Rosji odwilż a w Polsce najgorsza forma prześladowań skutkująca aresztowaniem Prymasa Wyszyńskiego. Lata 1953-56 to czas internowania Prymasa w czterech miejscach odosobnienia: Rywałdzie, Stoczku Warmińskim, Prudniku i Komańczy, o których nie sposób było nie wspomnieć.

Dużo uwagi zostało poświęcone również poprzedniemu Prymasowi Augustowi Hlondowi oraz życiu ks. dra Stefana Wyszyńskiego w czasach poprzedzających drugą wojnę światową.

Wartym odnotowania jest fakt, że lokalny historyk i pasjonat dziejów Marek – Zbigniew Paciorek w kilkunastominutowym wystąpieniu, wyświetlając archiwalne fotografie, przybliżył markowianom pobyty Prymasa Stefana kard. Wyszyńskiego związane z wizytacjami duszpasterskimi w parafii pw. Św. Izydora Oracza w Markach w latach 60 i 70 XX w.  

(z lewej) Marek Kroczek – prezes Akcji Katolickiej oraz dr Grzegorz Gołębiewski

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *