Na koniec roku szkolnego książki dla uczniów – miłośników historii

Na koniec roku szkolnego 2020/2021, Stowarzyszenie Marki-Pustelnik-Struga pragnie nagrodzić uczniów najstarszej mareckiej szkoły – Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Kornela Makuszyńskiego, tzw. „Jedynki”, książkami pt. Pamiętnik Jerzego Nowickiego ps. „Plastuś”, które w ostatnim czasie wyszły z mareckiej drukarni pana Wojciecha Hunkiewicza jako debiut wydawniczy Stowarzyszenia.

Ostatniego dnia szkoły książki trafią do rąk najlepszych uczniów, miłośników historii oraz ich nauczycieli z najserdeczniejszymi życzeniami sukcesów i poczucia spełnienia w dążeniu do prawdy historycznej.

Pamiętnik „Plastusia” to wspomnienia 16-letniego chłopca uzdolnionego plastycznie, któremu udaje się pokonać wewnętrzny strach, aby w 1948 r. stanąć do konspiracyjnej walki z wrogiem Ojczyzny – sowieckim okupantem. Działalność jego polegała najpierw na podrabianiu pieczątek na fałszywych kartach meldunkowych dla partyzantów w Ciechanowcu, a następnie na wykradaniu dokumentów z „paszczy lwa” – Akademii Sztabu Generalnego w Warszawie w latach 1950-56. Kpt. Jerzy Nowicki ps. „Plastuś” cudem, jako jeden z nielicznych konspiratorów, uniknął aresztowania przez Urząd Bezpieczeństwa.

Kilkakrotnie młodzież marecka i wierni kościoła parafii Św. Izydora mieli okazję posłuchać „Plastusia” dnia 1 marca z okazji Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych:

Droga Młodzieży!

To dla Was spisałem te oto wspomnienia o mojej młodzieńczej, konspiracyjnej działalności w Armii Krajowej. Jednak, zanim je przeczytacie pozwólcie, że najpierw podzielę się z Wami historią życia mojej rodziny oraz przesłaniem do Was.

Mój ojciec, Aleksander Nowicki, urzędnik Poczty Polskiej w Piotrkowie Trybunalskim zginął wiosną roku 1941 w Oświęcimiu, za ostrzeganie rodzin żydowskich przed grożącym im aresztowaniem przez Gestapo. Ojciec był piłsudczykiem, tzn. jako młody chłopak walczył w pierwszej wojnie światowej w legionach Józefa Piłsudskiego. Rodzona siostra Ojca, Anna, w stanie
błogosławionym, została aresztowana przez NKWD wraz z mężem Mieczysławem Wojno, oficerem Wojska Polskiego, który przez całą okupację był więźniem niemieckiego oflagu, obozu dla polskich oficerów. Aresztowanie małżonków Wojno miało miejsce w Suwałkach, w dniu 24 lipca 1945 roku, kilka miesięcy po powrocie Mieczysława z niewoli. Wywieziono ich rzekomo do więzienia w Białymstoku, ale ślad po nich zaginął. Rodzina nigdy nie dowiedziała się, gdzie zostali pochowani.
Ich nazwiska widnieją w Instytucie Pamięci Narodowej na liście ofiar Obławy Augustowskiej, którą NKWD przeprowadziło w lipcu 1945 roku,8 aresztując tysiące Polaków, patriotów, mieszkańców ziemi augustowskiej, suwalskiej, sejneńskiej i sokólskiej. Po śmierci Ojca w obozie zagłady Auschwitz, z Mamą i rodzeństwem wróciliśmy do Ciechanowca, w nasze rodzinne strony. Było to na początku czerwca 1941 r. Kiedy ukończyłem 16 lat, pod wpływem patriotycznej postawy Dziadka Stanisława Wojtkowskiego, wstąpiłem do konspiracji kontynuującej walkę Armii Krajowej o wyzwolenie naszej Ojczyzny, tym razem z okupantem sowieckim. Niech te moje powojenne, konspiracyjne wspomnienia pobudzą Was do refleksji i porównania tamtych czasów z obecną sytuacją. Moim zdaniem, również i dzisiaj mamy wrogów Ojczyzny, którzy sprzeniewierzają się polskiej racji stanu. Są to wrogie siły, zwalczające Kościół katolicki i polskość, które
w zamian promują lewackie myślenie i styl życia bez Pana Boga. Te wrogie siły tylko czyhają, aby przejąć władzę w Polsce i na nowo rozkradać, co się da!

Czy Wy, droga Młodzieży, potraficie dzisiaj przeciwstawiać się postawie wrogiej Polsce? Proszę Was, abyście stawiali czoła wrogom naszej Ojczyzny i wytrwale bronili wiary naszych przodków manifestowanej hasłem:


„Bóg Honor Ojczyzna”

kpt. AK Jerzy Nowicki ps. „Plastuś”

fot. Tomasz Paciorek


kpt. Jerzy Nowicki ps. „Plastuś” u Św. Izydora 1 marca 2020 r.

Pamiętnik Jerzego Nowickiego ps. „Plastuś” został wydany dzięki wsparciu finansowemu Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *