190. rocznica Bitwy pod Olszynką Grochowską.

Wojciech Kossak, obraz Olszynka Grochowska

,,Przechodniu powiedz współbraciom, że walczyliśmy mężnie  i umieraliśmy bez trwogi, ale z troską w sercu o losy Polski i losy przyszłych pokoleń, o wasze losy”.

Bój o Olszynkę Grochowską jest symbolem walki Narodu Polskiego w jego niezbywalnym prawie do niezawisłości, wolności i ustanawianiu dumy narodowej. W Bitwie Grochowskiej 25 lutego 1831 roku powstańcze wojska polskie w sile ok. 60 000 stoczyły heroiczny bój z wynoszącymi 115 000 siłami rosyjskiego feldmarszałka Iwana Dybicza. Miarą bitewnej zaciekłości pozostało w Olszynce 9 300 poległych Rosjan i kilkanaście tysięcy rannych oraz ok. 7 500 poległych żołnierzy polskich.

Stowarzyszenie Marki-Pustelnik-Struga uznaje za swój moralny obowiązek przywracanie młodemu pokoleniu Polaków wartości za jakie oddali życie nasi żołnierze w Olszynce Grochowskiej. Echa tamtej bitwy docierały do naszych Marek poprzez dobiegający huk dział czy widok przemieszczania się przez Marki wojsk obu stron.

Wojciech Kossak, obraz Olszynka Grochowska

,,Strzeżcie tego wielkiego dziedzictwa narodowego jakim jest sławna i bohaterska Olszynka Grochowska. Błogosławię wam” –mówił  Jan Paweł II.

 Opracował:

 Ryszard Sawicki

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *