Wnioski do budżetu miasta Marki na 2017 r. Okręg wyborczy nr 18.

Szanowni Państwo,
w ramach okresowych spotkań radnego z mieszkańcami Marek z okręgu wyborczego nr 18 (dotyczy ulicy Bandurskiego i przyległych, ul. Okólnej i przyległych, ul. Rejtana oraz części Al. Mar. J. Piłsudskiego) w dniu 16.09.2016 r. odbyło się lokalne zebranie z mieszkańcami miasta. Było to swego rodzaju spotkanie informacyjno – sprawozdawcze z działalności radnego.

Efektem tego zebrania są wnioski, które jako reprezentant okręgu wyborczego nr 18 złożyłem do projektu budżetu miasta na 2017 r. oraz wnioski skierowane bezpośrednio do Burmistrza miasta z prośbą o bieżącą i – w miarę możliwości- niezwłoczną realizację.

1. Zaprojektowanie i wybudowanie chodnika wraz z wjazdami do posesji oraz spustami wody przy ul. Bandurskiego po stronie numerów parzystych począwszy od Al. Marsz. J. Piłsudskiego do punktu handlowego „Biedronka” (ul. Bandurskiego 22). Wybudowanie wnioskowanego w tym miejscu chodnika połączy w jedną całość istniejący już chodnik od ul. Okólnej do punktu handlowego „Biedronka” (ul. Bandurskiego 22) i tym samym spowoduje znaczne zwiększenie poczucia bezpieczeństwa mieszkańców korzystających obecnie z niezagospodarowanego pobocza. Szacowany koszt budowy tego odcinka wynosi około 170 000 zł.

2. Naprawienie nawierzchni drogi, w porozumieniu z gminą Białołęka, począwszy od drugiej bramy wjazdowej cmentarza parafialnego przy ul. Bandurskiego w Markach aż do ul. Kroczewskiej w Warszawie. Wnioskowana droga terytorialnie znajduje się w obrębie Warszawy, jednakże bezpośrednio przebiega ona przy cmentarzu parafialnym i jest jedną z dróg dojazdowych do Marek o bardzo dużym nasileniu ruchu kołowego. Wnioskowana kwota naprawy drogi np. frezem asfaltowym wynosi około 20 000 zł.

3. Zamontowanie miejskiego poidełka na Skwerze Żołnierzy Wyklętych w Markach w miejscu istniejącego już punktu czerpania wody – pompy lub jego najbliższych okolicach oraz rozważenie możliwości zamontowania kolejnych 5 poidełek w okolicach mareckich szkół podstawowych. Szacowny koszt instalacji jednego poidełka wynosi około 4 000 zł.

4. Zamontowanie samoobsługowej stacji naprawczej dla rowerów w najbliższych okolicach Urzędu Miasta oraz rozważenie możliwości zamontowania kolejnych 2 stacji w Pustelniku i Strudze – w miejscach do tego odpowiednich. Instalacja tego typu urządzenia jest wyjściem naprzeciw oczekiwaniom mareckich rowerzystów, którzy w przypadku niespodziewanej awarii roweru będą mogli dokonać jego samodzielnej naprawy. Szacowny koszt instalacji jednej samoobsługowej stacji naprawczej dla rowerów wynosi około 3 000 zł.

5. Wybudowanie od nowa chodnika przy Przedszkolu Miejskim nr 1 w Markach począwszy od Al. Marsz. J. Piłsudskiego aż do bramy wjazdowej do przedszkola. Obecnie istniejący tam chodnik został położony najprawdopodobniej jeszcze na przełomie lat 60. i 70. XX w. Od tamtego czasu nie był remontowany. Z upływem czasu został zniszczony przez korzenie rosnących w pobliży drzew jak i też na skutek parkowania na nim samochodów. Obecnie stan tego chodnika stanowi realne zagrożenie dla zdrowia przechodniów, a w szczególności dla dzieci i ich rodziców czy opiekunów, którzy niemal codziennie pokonują tę trasę prowadząc swoje pociechy do przedszkola. Szacowany koszt wybudowania nowego chodnika wynosi około 30 000 zł.

6. Zwrócenie się do właściciela gruntu znajdującego się vis a vis sklepu „Biedronka” przy ul. Bandurskiego w Markach o usunięcie wraku dostawczego samochodu, znajdującego się tam od zakończenia budowy sklepu. Wrak pozostawionego tam samochodu wpływa negatywnie na estetykę otoczenia oraz stanowi realne zagrożenie dla zdrowia i życia ludzkiego, szczególnie bawiących się przy nim jak i w nim dzieci.

7. Usunięcie z pobocza ulicy Bandurskiego nr 18 porzuconego samochodu marki skoda felicja o nr rejestracyjnych DBL… Auto blokuje swobodne poruszanie się pieszych po poboczu, zmuszając ich do jego omijania, a tym samym wchodzenia na jezdnię, co stanowi realne zagrożenie dla zdrowia i życia ludzkiego.

8. Rozważenie możliwości wyrównania górnej części wału przy rzece Długiej od Al. Marsz. J. Piłsudskiego w Markach w stronę Białołęki – do granic miasta – tak, aby można było swobodnie uprawiać sport nordic walking, nie narażając się na kontuzję. Obecnie, zdaniem mieszkańców, wał jest nierówny i wyboisty, a mógłby stanowić także dobre miejsce i dla mareckich biegaczy.

9. Zwrócenie się do właściwego Urzędu (Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego) o nakazanie właścicielom opuszczonej kamienicy przy ul. Bandurskiego 8 w Markach jej zabezpieczenia lub rozbiórki. Opuszczony budynek z zawalonym dachem i stropem pierwszej kondygnacji stanowi realne zagrożenie dla zdrowia i życia ludzkiego, gdyż w nocy najprawdopodobniej przebywają w nim bezdomni, a za dnia bawią się tam dzieci. Niejednokrotnie w opuszczonych pomieszczeniach budynku odbywają się spotkania młodzieży, która najprawdopodobniej spożywa alkohol. Nie wykluczona jest też możliwość zażywania przez nią narkotyków. Według relacji mieszkańców z najbliższej okolicy niejednokrotnie również dochodzi tam do bójek
i awantur osób tam zebranych. Dodatkowo informuję, iż funkcjonuje tam także nielegalne składowisko śmieci.

10. Zwrócenie się do właściciela posesji się przy ul. Bandurskiego 10 w Markach o wycięcie uschłego modrzewia. To kilkunastometrowe, uschłe drzewo stanowi realne zagrożenie dla zdrowia i życia ludzkiego oraz mienia. Istnieje zagrożenie, że drzewo w każdej chwili może się złamać. Drzewo znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie pobocza ul. Bandurskiego 10.

11. Zorganizowanie patroli Policji, które będą kontrolowały prędkość poruszających się po ul. Bandurskiego w Markach samochodów i motocykli. Zdaniem mieszkańców obowiązujące na ul. Bandurskiego ograniczenie prędkości do 40 km/h nie jest przestrzegane. Wielokrotnie na tym obszarze dochodzi do niebezpiecznych zdarzeń drogowych – głównie z powodu nadmiernej prędkości.

12. Zamontowanie oświetlenia przy ul. Bandurskiego 55. Ulica ta jest drogą gminną, odchodząca prostopadle od ul. Bandurskiego w kierunku północno-zachodnim. Instalacja oświetlenia na tej drodze będzie wyjściem naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców tej części naszego miasta i zwiększy poczucie ich bezpieczeństwa. Szacowny koszt instalacji oświetlenia wynosi około 35 000 zł.

Nie rozstrzygniętą na ten czas sprawą jest propozycja mieszkańców dotycząca wybudowania progu zwalniającego w okolicy sklepu Biedronka przy ul. Bandurskiego 22. Jest tylu samo zwolenników jak i przeciwników tego rozwiązania.

Sprawa wymaga szerszych konsultacji społecznych – nie tylko z okręgu nr 18. O ustaleniach będę informował Państwa na bieżąco.

Projekt budżetu miasta Marki na 2017 r. powinien zostać złożony przez Burmistrza do 15 listopada br.

Z wyrazami szacunku

Tomasz Paciorek

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *