Akt budowy

Poniżej przytaczam w całości oryginalny tekst, który sporządzono w języku łacińskim na pergaminie i po włożeniu do blaszanej puszki wraz z kilkoma monetami będącymi wtedy w obiegu (ruble i kopiejki) oraz kilkoma numerami wydawnictw periodycznych z tamtego okresu m.in.”Kurier Poranny”, „Przegląd Katolicki” , zamurowano pod miejscem gdzie miał stanąć Wielki Ołtarz. Uroczystość ta odbyła się w dniu 10 grudnia 1899 r. z okazji poświęcenia murów z zewnątrz i wewnątrz nowowybudowanej świątyni oraz odprawienia pierwszej mszy św. [1]

 

In perpetuam rei memoriam anno Domini 1899 die 10 mensis Decembris, quae fuit Dominica secunda adventus, Leone XIII papa, universalis Ecclesiae pastore Imperatore Russiae Nicolao II, Archiepiscopo Varsaviensi Vicentio Teophilo Chościak – Popiel benedictus est ex delegatione Celsissimi Archiepiscopi Varsaviensis, (a venerabili Domino Stanislao Mioduszewski, Canonico honorario, parocho Vieliszeviensi, czcigodny Pan Stanisław Mioduszewski, kanonik honorowy parafii Wieliszew)lapis angularis ecelesiae sub titulo et invocatione Nativitatis Beatae Mariae Virginius, ad majorem Dei Omnipotensis gloriam et fidelium bonum spirituale, in suburbio Varsaviensi Marki cura et studio administratoris ejuscui ecclesia et parochia Jacobi Dąbrowski munificentia Illustrium Dominorum fratruum Joannis et Alfredis Briggs – fabricae texto iae possessorum et haeredum Illustris Dominae Florae Briggs de domo Granzow,  Illustris Domini Maximiliani Małachowski, haeredis et praesidis fabricae ecclesiae necnon sumptibus omnium parachianorum loci.

 

Ichnographiam praebuit Joannes Hinz, a echitector, muros extrui curant fratres Franciscus et Philippus Borzencki, solenisati assistebant frequens coefus cleri et ingens multitude fidelium.

Projekt wykonał architekt Jan Hinz,  opiekę nad pracami budowlanymi sprawowali murarze, bracia Franciszek i Filip Borzencki…

 

Dokument ten podpisany został m.in. przez:

1.    Ks. Stanisława Mioduszewskiego

2.    Ks. Ślepowrońskiego

3.    Ks. Jakuba Dąbrowskiego

4.    Jana i Alfreda Briggsów

5.    Florę Briggs

6.    Braci Franciszka i Filipa Borzenckich

                                              

Poniżej zamieszczamy wolne tłumaczenie powyższego dokumentu.

 

Na wieczną rzeczy pamiątkę roku Pańskiego 1899 dnia 10 miesiąca Grudnia, w drugą niedzielę adwentu, za pontyfikatu papieża Leona XIII, pasterza Kościoła powszechnego, Władcy Rosji Cara Mikołaja II, Arcybiskupa Warszawskiego Wincentego Teofila Chościak-Popiel  i prześwietnego delegata Archidiecezji Warszawskiej, czcigodnego ks. Stanisława Mioduszewskiego, kanonika honorowego parafii Wieliszew.

 Wznoszony kościół będzie pod wezwaniem Narodzenia Najświętszej Marii Panny ku chwale Boga Wszechmogącego i trwałości dobra duchowego. Świątynia budowana  na przedmieściach Warszawy w osadzie fabrycznej Marki ma troskliwego zarządzającego budowanym kościołem i tworzącą się parafią w osobie ks.rektora Jakuba Dąbrowskiego. Wznoszony kościół powstaje też dzięki hojności Wielmożnych Państwa braci Jana i Alfreda Briggs właścicieli miejscowej fabryki włókienniczej i małżonki Jana, Wielmożnej Pani Flory z Granzowów  Briggsowej, Wielmożnego Pana Maksymiliana Małachowskiego – prezesa budowy mareckiego kościoła.

Projekt świątyni wykonał architekt Jan Hinz,  opiekę nad pracami budowlanymi sprawowali murarze, bracia Franciszek i Filip Borzencki.[1] Przegląd Katolicki z 11 grudnia 1899 r.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *