Wyprawa: „W poszukiwaniu źródeł rzeki Długiej”.

W dniu 9 września rozpoczęła się wyprawa geograficzno-przyrodnicza, której celem jest dotarcie do źródeł rzeki Długiej. Ta pierwsza ekspedycja o takim charakterze ma również za cel przeprowadzenie inwentaryzacji przyrodniczej i krajobrazowej na całym biegu tej rzeki. W tej swoistej ekspedycji udział bierze 9 uczniów, badaczy wolontariuszy – wszyscy z Zespołu Szkół nr 1 im. Jana Pawła II, którzy posiadają pasję odkrywcy.

Wyprawa doszła do skutku m.in. dzięki powstaniu projektu „EkoMarki”, w którym Fundacja Sendzimira we współpracy z Urzędem Miasta Marki oraz mieszkańcami Marek realizuje projekt  -obywatelskie inicjatywy lokalne na rzecz środowiska. Koordynacją całej wyprawy zajmuje się Pani Katarzyna Biejat z Fundacji Sendzimira oraz Zbigniew Paciorek ze Stowarzyszenia „MARKI-PUSTELNIK-STRUGA”. Wyprawa finansowana jest ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Ekspedycja zaplanowana jest na 4 dni. Realizowana będzie etapami, których długość uzależniona będzie od kondycji jej uczestników oraz warunków atmosferycznych.

Uczestnicy ekspedycji zostali przeszkoleni z metodyki prowadzenia obserwacji oraz rozpoznawania najważniejszych dla okolicy gatunków zwierząt i roślin. Szkolenie dotyczyło również wyszukiwania potencjalnych zagrożeń dla przyrody i środowiska naturalnego na badanym obszarze.

Po zakończeniu wyprawy opracowany zostanie specjalistyczny raport, zawierający m.in. dokumentację fotograficzną fauny i flory występującej na całej długości rzeki Długiej, a także dokumentację zagrożeń dla jakości wody i całego ekosystemu związanego z rzeka Długą.

Uczestnicy wyprawy: 1. Krystian Borsuk 2. Daniel Danowski 3. Dawid Knajp 4. Dawid Kozłowski 5. Jakub Krasiewicz 6. Wojciech Ptaszyński 7. Norbert Paciorek 8. Adrian Paprocki 9. Warszawa – Kurek Michał

Pod względem metodologii prowadzonych badań i obserwacji rzeki Długiej korzystamy z nieocenionej pomocy Pani Doroty Zielińskiej, która zna niemalże każdą roślinkę napotkaną w czasie wyprawy. Pani Dorota działa w Stołecznym Towarzystwie Ochrony Ptaków i błyskawicznie rozpoznaję różne gatunki ptaków np. zimorodki, czaple siwe i czaple białe, dudki, sokoły i myszołowy, kruki, dzięcioły czarne i zielone i wiele innych, które spotykamy w czasie naszej wędrówki wzdłuż rzeki.

Każdy z uczestników wyprawy został zapatrzony w przybory do pisania, specjalne, sztywne podkładki, kartki do prowadzenia notatek, spostrzeżeń i wypełniania ankiet przygotowanych przez p. Dorotę Zielińską. Dla pokrzepienia ciała każdego dnia wyprawy wydawany jest jej uczestnikom suchy prowiant, który stanowią napoje, bułeczki – drożdżówki o różnych smakach, jabłka oraz batony.

Pierwszego dnia wyprawy 09.09.2015 r. przeszliśmy blisko 12 km od ujścia rzeki do Kanału Żerańskiego, aż do Zielonki – okolice Urzędu Miasta Zielonka. Drugiego Dnia 10.09. – dotarliśmy do Okuniewa pokonując ok. 14 km. W czasie marszu sporządzamy dokumentacje fotograficzne i opisujemy nasze spostrzeżenia i uwagi. Z naszej wyprawy sporządzony zostanie szczegółowy raport, a młodzież w szkołach przeprowadzi specjalne lekcje połączone z prezentacją multimedialną.

Warto zaznaczyć, że w wyprawie, każdego dnia z Zespołu Szkół Nr 1, którego dyrektorem jest Pan mgr Jan Puścian, delegowany jest nauczyciel, wychowawca, który sprawuje dodatkową opiekę nad uczestnikami wyprawy.

Należy podkreślić, że w wyprawie bierze udział p. Wiesław Nowak, który rzekę Długą zna jak przysłowiową własną kieszeń i jest ekspertem od szlaków rowerowych na terenie Marek i nie tylko. Wiesławie – drogi kolego dziękujemy za pomoc w logistycznym i topograficznym przygotowaniu tej wyprawy. Poniżej przedstawiamy fotorelację z 2 dni wyprawy: „W poszukiwaniu źródeł rzeki Długiej”.

Inicjatywa zrealizowana w ramach projektu „EkoMarki-obywatelskie inicjatywy lokalne na rzecz środowiska”, sfinansowane z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Więcej zdjęć kliknij TUTAJ

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *