„Zbrodnia i kara” w Strudze

Ponad 100 lat temu, bo 19 grudnia 1915 r. Józef Deput ze Strugi napadł, obrabował i zamordował pod Czarną Strugą 2 mężczyzn. Mężczyźni ci to: rzeźnik Mordka Manheimer i 15 letni Chaim Wajnstok. Przestępca został szybko schwytany i za swój czyn osądzony. Wyrok Cesarsko-Niemieckiego Sądu Okręgowego I w Warszawie z dnia 29 marca 1916 r. wykonano 5 maja 1916 r. poprzez rozstrzelanie, niespełna w 5 miesięcy od popełnionego czynu.

Karę śmierci ówczesne sądy orzekały za zabójstwa, rabunki, gwałty, podpalenia, zdradę władzy lub państwa, jak też i za fałszowanie pieniędzy. W czasie I wojny światowej karę śmierci najczęściej wykonywano poprzez rozstrzelanie.

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *