Spotkanie z mieszkańcami z okręgu wyborczego nr 18. Sprawozdanie radnego.

Szanowni Państwo, bardzo dziękuję tym wszystkim mieszkańcom, którzy odpowiedzieli na moje zaproszenie i przybyli w dniu 16.09.2016 r. na spotkanie ze swoim radnym z okręgu wyborczego nr 18 – dotyczy to obrębu ulicy Bandurskiego i przyległych, ul. Okólnej i przyległych, ul. Rejtana oraz części Al. Mar. J. Piłsudskiego.

Było to już kolejne zebranie, którego głównym celem było przybliżenie mieszkańcom zasad funkcjonowania samorządu oraz samej działalności radnego, a także zebranie wniosków do tworzącego się na 2017 r. budżetu miasta.

Szanowni Państwo, 

poniżej przedstawiam krótkie sprawozdanie dla tych z Państwa, którzy nie mogli uczestniczyć w tym dniu w spotkaniu.

M.in. omówiliśmy sprawy związane z włączeniem Marek do I strefy biletowej, która najprawdopodobniej obowiązywać będzie w Markach już od 1 listopada 2016 r., remontem kamienic, który rozpocznie się jeszcze we wrześniu br., budową obwodnicy Marek i jej oddaniem do użytku w drugiej połowie 2017 r., a w konsekwencji przebudową Al. Marsz. J. Piłsudskiego, rozbudową Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Okólnej 14 w Markach oraz wiele innych zagadnień związanych z funkcjonowaniem naszego miasta.

Cieszę się, iż w dyskusji żywo uczestniczyli także mieszkańcy, którzy zwrócili uwagę na konieczność zajęcia się m.in.: następującymi sprawami w rejonie:

1. Wyegzekwowaniem przez Policję obowiązującego na ul. Bandurskiego ograniczenia prędkości – mieszkańcy skarżyli się na pędzące auta po tej ulicy, zarówno od strony Al. Piłsudskiego jak i na urządzane wyścigi aut i motocykli w okolicach cmentarza. Mieszkańcy rozważają możliwość zwrócenia się do Urzędu z prośbą o wybudowanie na ul. Bandurskiego w okolicach sklepu „Biedronka” progu zwalniającego.

2. Usunięciem z posesji vis a vis sklepu „Biedronka” przy ul. Bandurskiego wraku dostawczego samochodu, znajdującego się tam od zakończenia budowy sklepu (wniosek w tej sprawie już został złożony).

3. Usunięciem z okolic ulicy Bandurskiego nr 18 porzuconego samochodu marki skoda felicja o początkowych nr rejestracyjnych DBL… – auto blokuje swobodne poruszanie się po poboczu.

4. Wybudowaniem chodnika wraz z wjazdami do posesji na odcinku od Al. Piłsudskiego do sklepu „Biedronka” po stronie numerów parzystych (sprawa w toku, wnioski w tej sprawie już zostały złożone).

5. Naprawą nawierzchni drogi, w porozumieniu z gminą Białołęka, w okolicach drugiej bramy wjazdowej na cmentarz parafialny przy ul. Bandurskiego – ci z Państwa, którzy przejeżdżają tamtędy wiedzą, że to nie droga, a dół na dole i dziura na dziurze.

6. Rozważeniem możliwości wyrównania górnej części wału przy rzece Długiej od Al. Piłsudskiego w stronę Białołęki tak, aby można było swobodnie uprawiać sport nordic walking, nie narażając się na kontuzję – obecnie, zdaniem mieszkańców, wał jest nierówny i wyboisty, a mógłby stanowić także dobre miejsce i dla mareckich biegaczy.

7. Przesunięciem na 2017 r., zaplanowanej w 2016 r., budowy ul. Hoovera w związku z otwarciem inwestycji dewelopera w tym rejonie – nie jest zasadne wybudowanie ulicy przed rozpoczynającą się kolejną inwestycją budowlaną na ul. Hoovera. Ciężki sprzęt budowlany mógłby uszkodzić ulicę.

8. Rozważeniem możliwości zamontowania miejskiego poidełka na Skwerze Żołnierzy Wyklętych w Markach w miejscu istniejącego już punktu czerpania wody – pompy (wniosek w tej sprawie został już złożony.)

9. Zwróceniem się do właściwego Urzędu (Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego) o nakazanie właścicielom zabezpieczenia lub rozbiórki opuszczonej kamienicy przy ul. Bandurskiego 8 (wniosek w tej sprawie został już złożony).

10. Doświetleniem ulicy Bandurskiego w okolicach nr 55.Jeśli ktoś z Państwa czuje potrzebę przekazania inicjatywy dotyczącej okręgu wyborczego nr 18 czy też Marek to zachęcam Państwa do kontaktu telefonicznego lub mailowego: 501-550-416, przewodniczacy@marki.pl

Z wyrazami szacunku Tomasz Paciorek

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *