Marki i Maciejowice upamiętniły Kapłana Wyklętego, Kapelana NZW Ks. BOLESŁAWA STEFAŃSKIEGO

Przy grobie Kapłana Niezłomnego – księdza Bolesława Stefańskiego
(od prawej) Tomasz Kaczyński, Bogusława Sieroszewska Stowarzyszenie Marki-Pustelnik-Struga, Szwadron Żandarmerii i Izabela Kaczyńska z synami, Zbigniew Paciorek prezes SMPS, Piotr Stefański z córką Anną z Austrii oraz pan Andrzej Nakonieczny, historyk z Maciejowic.

Stowarzyszenie Marki-Pustelnik-Struga od lat oddaje hołd Żołnierzom Wyklętym, popularyzując ich czyny i oddanie Sprawie niepodległości Polski. W ostatnim czasie pamięci historycznej przywrócony został kapelan mareckiego oddziału Narodowego Zjednoczenia Wojskowego – Ksiądz BOLESŁĄW STEFAŃSKI. Stowarzyszenie Marki-Pustelnik-Struga zorganizowało odsłonięcie tablicy pamiątkowej ku jego czci 24 września br. przy kościele NMP Matki Kościoła przy ul. Ząbkowskiej w Markach.

fot. Izabela Kaczyńska

W Dniu Niepodległości Stowarzyszenie- Marki-Pustelnik-Struga uczestniczyło w upamiętnieniu Księdza BOLESŁAWA STEFAŃSKIEGO w jego rodzinnych Maciejowicach, mieście kojarzonym z Insurekcją Kościuszkowską, z dostaniem się przywódcy kosynierów Tadeuszem Kościuszką do niewoli Moskali oraz z Bitwą Warszawską, a dokładnie szarżą Piłsudskiego znad Wieprza. Maciejowice to również drugie miasto na Mazowszu, po Markach, które oddało hołd pierwszemu Kapelanowi Wyklętemu, skazanemu na karę śmierci w komunistycznej Polsce.

Na dzień uroczystości Rodzina Stefańskich wybrała 11 listopada 2023 roku – ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI, 105. rocznicę powrotu Polski na mapę Europy. Rodzina Stefańskich wybrała  najważniejszy dzień dla naszej tożsamości narodowej i najważniejszy dla podtrzymywania genu niepodległości Polaków, genu który ksiądz Bolesław Stefański nosił w sobie, z całą mocą przeciwstawiając się zaraz po drugiej wojnie światowej okupacji komunistycznej w Polsce.

Tablica pamiątkowa ufundowana przez ostatniego żyjącego brata księdza, Piotra Stefańskiego, Rodzinę Stefańskich i Parafian z Maciejowic odsłonięta została w kruchcie kościoła p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Maciejowicach.

Na tablicy pamiątkowej widnieje inskrypcja o treści:

PAMIĘCI 


Ks. BOLESŁAWA STEFAŃSKIEGO
(1910-1964)
ur. w Kochowie w parafii Maciejowice
Żołnierza AK, kapelana NSZ i NZW,
Komendanta Pogotowia Akcji Specjalnej Okręgu Warszawskiego
Odznaczonego Orderem Virtuti Militari,
Skazanego na karę śmierci w komunistycznej Polsce,
zamienioną na wieloletnie więzienie
Żołnierza Wyklętego
Oddanego Bogu do śmierci

Brat Piotr z Rodziną oraz parafianie
Maciejowice 2023

Ponadto na grobie Kapelana NZW w Maciejowicach odsłonięto tabliczkę Instytutu Pamięci Narodowej, informującą o tym, że grób księdza Bolesława Stefańskiego został zarejestrowany w IPN jako GRÓB WETERANA.

Poświęcenia tablicy pamiątkowej ku czci ks. Stefańskiego w kruchcie kościoła oraz tabliczki Grobu Weterana na cmentarzu w Maciejowicach dokonał ksiądz proboszcz Andrzej Jaczewski.

Stowarzyszenie Marki-Pustelnik-Struga zostawiło w Maciejowicach dziesiątki broszurek z biografią księdza Stefańskiego, zredagowaną przez Tomasza Kaczyńskiego i historyka Michała Gruszczyńskiego z Marek. Broszurki zatytułowane Wyklęty Kapłan Bolesław Stefański udało się Stowarzyszeniu Marki-Pustelnik-Struga wydać w Markach dzięki wsparciu finansowemu Instytutu Pamięci Narodowej. 

O nadanie statutu Grobu Weterana dla grobu księdza Bolesława Stefańskiego w Maciejowicach wystąpiła Rodzinna Grupa Historyczna Szwadron Żandarmerii Państwa Kaczyńskich z Marek, którzy przybyli na uroczystość do Maciejowic z pocztem sztandarowym i byli wymieniani przez księdza proboszcza Andrzeja Jaczewskiego jako grupa rekonstrukcyjna.

fot. Urząd Gminy Maciejowice

Stowarzyszenie Marki-Pustelnik-Struga życzy wszystkim, aby uczestnictwo w patriotycznych uroczystościach, takich jak odsłonięcie tablicy pamiątkowej ku czci ks. Bolesława Stefańskiego w Markach i Maciejowicach, pielęgnowało i rozwijało w nas gen niepodległości, który nosił w sobie ksiądz Bolesław Stefański, z całą mocą przeciwstawiając się komunizmowi w Polsce. 

Piotr Stefański, brat księdza Stefańskiego z córką Anną z Wiednia fot. Urząd Gminy Maciejowice

Stowarzyszenia Marki-Pustelnik-Struga reprezentowali w Maciejowicach prezes Zbigniew Paciorek oraz Bogusława Sieroszewska. Dziękujemy Rodzinie Stefańskich w imieniu własnym oraz Państwa Kaczyńskich za staropolską gościnność okazaną nam w Maciejowicach.

tekst: Bogusława Sieroszewska

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *