O dziejach Marek na wykładach w MOK-u. Zapraszamy!

 
Realizując swoje cele statutowe Stowarzyszenie Marki-Pustelnik-Struga zaprasza na cykl wykładów, prelekcji poświęconych dziejom naszego miasta. Spotkania z wykorzystaniem sprzętu audiowizualnego będą się odbywały w Mareckim Ośrodku Kultury raz w miesiącu, we czwartek o godz. 17.00. Pierwszą z tych prelekcji na temat najstarszych dziejów Marek w dniu 22 lutego, poprowadzi prezes Stowarzyszenia, z wykształcenia archeolog i badacz lokalnej historii, Zbigniew Paciorek.
Mamy nadzieję, że dzięki tym spotkaniom przybliżymy mieszkańcom Marek przeszłość naszej miejscowości, a może u niektórych rozpalimy zamiłowania badawcze dziejami naszego miasta. Na prelekcjach mile widziani będą markowiacy – i nie tylko – w każdym przedziale wiekowym.
 
Zapraszamy do współpracy lokalnych badaczy mareckich dziejów: Marka Borkowskiego, Mariana Ryszarda Sawickiego, Antoniego Widomskiego, może i innych, którzy chcieliby się podzielić swoją wiedzą o Markach.
 
Wierzymy, że te spotkania przyczynią się do uczczenia i uświetnienia rocznicowych obchodów związanych ze 100-leciem odzyskania niepodległości przez Polskę.
 
Przedstawiamy proponowaną tematykę wykładów.
 
I. Środowisko i najstarsze dzieje Marek. Archeologia
• Położenie geograficzne i środowisko naturalne.
• Archeologia Marek
• Drogi i szlaki handlowe przechodzące przez Marki.
 
II. Najstarsze źródła pisane oraz kartograficzne
• Źródła pochodzące z XVI i XVII w.
• Źródła XVIII wieczne i późniejsze.
• Najstarszy spis mieszkańców.
 
III. Marki w końcu XIX w.
• Zanim powstała fabryka
• Powstanie fabryki przędzalniczej.
• Rola i znaczenie rodziny Briggsów i Whitheadów w rozwoju cywilizacyjnym Marek.
 
IV. Budowa najstarszej mareckiej świątyni
• Dlaczego zbudowano kościół ?
• Przebieg budowy
• Pierwsza msza św. i poświęcenie kościoła
 
V. Marki w okresie dwudziestolecia międzywojennego (1918-1939)
• Mniejszości narodowe – Żydzi, Niemcy.
• Kultura, edukacja, sport.
• Rok 1920
• Zakłady produkcyjne i cegielnie.
• Marki zagłębiem cegielnianym.
• Reformy administracyjne.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *